Halverwege het jaar!

Nu we op de helft zijn van het jaar is het een goed moment om even terug te kijken hoe dit verlopen is. Een aantal zaken domineerden het beurssentiment met als belangrijkste factor de inflatieontwikkeling met daaraan gekoppeld de rente en natuurlijk de economische groei.
Daarnaast in het eerste kwartaal extra aandacht voor een eventuele bankencrisis. Een aantal kleinere regionale Amerikaanse banken kwamen in de problemen nadat in korte tijd de korte rente flink was opgelopen.

Het tweede kwartaal was het AI (Artificial Intelligence) dat in de schijnwerpers stond. Een groot deel van het positieve aandelenrendement in 2023 wordt gerealiseerd door een handjevol aandelen die met AI in verband worden gebracht zoals bijvoorbeeld Microsoft, NVIDIA, Apple, Alphabet en Amazon. Zonder deze 5 aandelen was het rendement op de Amerikaanse index S&P500 niet 12,5% maar 5%. Dat betekent dat de overige 495 aandelen amper hebben bijgedragen aan het positieve aandelenrendement.

De tweede jaarhelft en daarmee het komend kwartaal zal nog steeds in het teken staan van de inflatie en het daaraan gekoppelde rentebeleid. Deze week heeft de FED de rente (zoals verwacht) verder verhoogd naar 5,5% en dat is de hoogste stand in 22 jaar. De voorzitter van de centrale bank gaf daarbij aan dat de strijd tegen de inflatie nog niet gewonnen is. “Het zal nodig zijn om het beleid voor langere tijd restrictief te houden”, aldus Powell. Ook de ECB verhoogde de rente. Christine Lagarde zei dat de situatie per maand wordt beoordeeld, maar haar toon is echter milder dan eerder. Analisten verwachten dat verdere verhogingen waarschijnlijk niet nodig zullen zijn. Als de economie ook verder vertraagd zullen de centrale banken op den duur wellicht weer gaan verlagen. In dat geval is slecht nieuws voor de beurzen goed nieuws.

In ons basisscenario gaan wij uit van een zachte landing.

Portefeuille structuur (Asset mix)

 

Economische groei

De arbeidsmarkten zijn nog steeds goed gevuld en daarmee is de consument nog koopkrachtig. De consument is wel voorzichtiger geworden als we dit afmeten aan de ontwikkeling van het consumentenvertrouwen. Het consumentenvertrouwen is echter niet een goede indicator voor het voorspellen van de economische groei maar volgt meer de ontwikkeling. Wij verwachten dat de economie redelijk blijft liggen, al is de groei uiteraard wel lager dan het langjarig gemiddelde. Ook nu zijn de verwachtingen van de bedrijfscijfers niet hooggespannen en dat geeft ruimte voor opwaartse verrassingen. De negatieve gevolgen van de hogere rente zullen we later dit jaar naar alle waarschijnlijkheid ervaren. Maar tot nu toe ziet het er naar uit dat we nog steeds te maken hebben met ons basisscenario van een zachte landing danwel een milde recessie begin 2024.

Liquiditeit

De FED en de ECB hebben deze week beide de rente verhoogd. De markt had deze verhoging ook al in geprijsd. Daarna wordt het afwachten.
Zelfs Klaas Knot, president van De Nederlandse Bank, die zich tot nu toe vrij streng heeft opgesteld, verwacht niet perse een verhoging later het jaar. De ontwikkeling van de inflatiecijfers zal daarvoor de komende maanden richting moeten geven.
De liquiditeit is door de serie van renteverhogingen verminderd maar het lijkt er nu wel op dat we het einde van de verhogingscyclus zijn genaderd.

Waardering

De koerswinstverhouding van de wereldindex noteert rond de 16. Dat is weer iets hoger dan het vorig kwartaal maar nog steeds een stuk lager dan begin 2022. De waardering is redelijk te noemen. Zeker als we er rekening mee houden dat de hogere koerswinstverhouding wordt veroorzaakt door een beperkt aantal aandelen die profijt hebben gehad van de belangstelling voor AI.

Als we kijken naar de relatieve waardering van obligaties ten opzichte van aandelen zien we dat obligaties weer aantrekkelijk geprijsd zijn. De situatie van de afgelopen jaren dat obligaties zeer duur waren ten opzichte van aandelen is verdwenen.

Alles bij elkaar (economische groei, liquiditeit en waardering) geeft ons voldoende overtuiging om te blijven overwegen in aandelen. Wij handhaven onze huidig advies.

Aandelen

Wij hanteren een licht overwogen positie in aandelen. Binnen de aandelencategorie hebben we een overweging in waarde-aandelen. Deze aandelen zijn minder rentegevoelig, kunnen gemakkelijker inflatie doorprijzen en kennen een lagere waardering. Daarnaast adviseren wij voor een klein gedeelte een aantal thematische beleggingen in de portefeuille op te nemen, deze beleggingen zijn meer groei gerelateerd maar zullen actueel blijven over de conjunctuur heen. Langjarig verwachten wij van deze thema’s een betere performance dan de index.

Afgelopen kwartaal hebben deze thema’s uitstekend gepresteerd vanwege de vraag naar AI aandelen. Wij verwachten dat waarde-aandelen nog een inhaalslag kunnen maken omdat ook deze bedrijven uiteindelijk baat hebben bij de ontwikkeling rond kunstmatige intelligentie ten behoeve van hun eigen productiviteit.

Wij houden vast aan onze regioallocatie met een onderwogen positie in Amerikaanse aandelen en een overwogen positie in opkomende markten en de Pacific.

Obligaties

Obligaties zijn na de serie renteverhogingen beter gewaardeerd dan we in jaren hebben gezien. Bij de huidige rentes zien wij weer mogelijkheden in deze categorie. Ook hebben de obligaties weer een bufferfunctie in geval van tegenvallende economische ontwikkelingen. Per saldo kiezen wij nog steeds voor een sterke kwaliteit van de obligatiebeleggingen. Wij spreiden het obligatiedeel van de portefeuille wereldwijd, dekken hierbij het valutarisico af en letten op de lopende kosten van de fondsen.

Conclusie

In de tweede jaarhelft zijn er mogelijkheden voor verrassingen. Als de risico’s van inflatie, renteverhogingen en geopolitieke dreigingen afnemen staat er nog voldoende geld aan de zijlijn om in te stappen. Wij adviseren niet om te timen maar om belegd te blijven. Hiermee ontloop je het risico om de beste dagen van het jaar te missen. Immers als je wacht tot de risico’s zijn verdwenen is de markt hier al op voorgesorteerd.