Vragen?

Wij beantwoorden deze graag. Om het u makkelijk te maken, lichten we hier de meestvoorkomende vragen vast toe. Wilt u meer weten? Bel of mail ons dan gerust.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hoe open ik een rekening bij Deviem Vermogensadvies?

Een rekening openen is heel gemakkelijk. Neem contact met ons op en wij nemen u de administratieve zaken zo veel mogelijk uit handen.

Contact

Wat is een depotbank?

Deviem Vermogensadvies houdt zelf geen geld en effectenrekening van zijn beleggende klanten aan. Wij openen op uw naam een effectenrekening bij een depotbank. De depotbank is verantwoordelijk voor onder meer de administratieve afhandeling en de bewaring van uw effectenportefeuille.

Wat is de AFM?

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Het is belangrijk dat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen hebben in de financiële markten. En dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werkt. Meer informatie over de AFM op www.afm.nl.

Waar worden mijn beleggingen geadministreerd en bewaard?

Voor het aan- en verkopen en bewaren van uw beleggingen werken wij samen met Saxo Bank. Wij openen daar een eigen rekening op uw eigen naam. Saxo Bank heeft een Nederlandse bankvergunning. Daarmee staat Saxo Bank onder toezicht van DNB en AFM én valt Saxo Bank onder het Nederlands Depositogarantiestelsel.

Kunnen jullie mijn geld overal naartoe boeken?

Nee, dit kunnen wij niet. Wij werken met volledige vermogensscheiding. Om de posities van onze klanten zo goed mogelijk te beschermen werken wij altijd met een vaste tegenrekening. De tegenrekening is uw eigen bankrekening waar niemand anders bij kan, ook Deviem Vermogensadvies niet. Het is alleen mogelijk om geld vanaf deze vaste tegenrekening van en naar uw effectendepot te boeken. Wij doen dus de aan- en verkopen binnen uw effectendepot maar we kunnen niet bij uw geld.

Wat zijn de kosten?

Onze kostenstructuur is helder, transparant en concurrerend. Voor meer informatie over ons tarief kunt u, per e-mail of telefonisch, contact met ons opnemen. 

Contact

Hoe word ik over mijn beleggingen geïnformeerd?

Naast het persoonlijk contact ontvangt u ieder kwartaal een uitgebreide rapportage met een overzicht van uw beleggingen waarin u duidelijk kunt zien wat het resultaat is. Bovendien is uw beleggingsportefeuille 24 uur per dag te volgen op uw persoonlijke pagina op www.deviem.nl of via onze app op uw mobiele telefoon of tablet.

Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben of een klacht heb?

Wij streven naar tevreden klanten. Toch kan het zijn dat u een klacht heeft over onze dienstverlening. Laat het ons weten indien u niet tevreden bent of een klacht heeft. Hebben wij uw klacht niet naar uw tevredenheid afgehandeld dan kunt u een klacht indienen bij het Kifid.

Kan ik de dienstverlening opzeggen, als ik dat zou willen?

Ja, dat is heel gemakkelijk. Uw adviesovereenkomst met Deviem Vermogensadvies is dagelijks opzegbaar.

Wat gebeurt er met mijn geld als Deviem Vermogensadvies failliet gaat?

Daar gebeurt niets mee. Uw geld staat veilig op een rekening op uw naam, bij de depotbank. Daar blijft het, ook als wij failliet zouden gaan. U kunt hier dan zelf over beschikken.

Wat gebeurt er met mijn beleggingen als de depotbank failliet gaat?

Uw beleggingen zijn veilig. Alle banken in Nederland houden de beleggingen die zij voor anderen bewaren, gescheiden van het bankbedrijf. Uw effecten vallen buiten de boedel van een bank en er kan nooit aanspraak op worden gemaakt.

Voldoet Deviem aan de wettelijke vereisten om beleggingsdienstverlening aan te bieden?

Deviem Vermogensadvies heeft een vergunning op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De directie van Deviem Vermogensadvies is door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) getoetst op deskundigheid en betrouwbaarheid. Vervolgens is er een vergunning verleend. De AFM houdt doorlopend gedragstoezicht op alle ondernemingen in het register. Deviem Vermogensadvies is opgenomen in dat register.

Hoe gaat Deviem Vermogensadvies om met belangentegenstellingen?

Deviem Vermogensadvies heeft beleid over belangentegenstellingen. Het doel van dit beleid is het voorkomen van schade bij cliënten van Deviem. Het beleid is erop gericht Deviem in staat te stellen maatregelen te nemen om (mogelijke) belangenconflicten te identificeren, voorkomen, beheersen en controleren. Het tegengaan en beheersen van belangenconflicten is onderdeel van de integere bedrijfsvoering van Deviem. Als er zich toch een belangentegenstelling voordoet, zal Deviem u hiervan onverwijld in kennis stellen.

Hoe onafhankelijk is Deviem Vermogensadvies?

Deviem heeft geen eigen fondsen, geen eigen posities en is niet betrokken bij emissies. Daarnaast ontvangt Deviem geen vergoedingen van toeleveranciers, beleggingsinstellingen of fondsenhuizen van de posities in uw portefeuille. Voor transacties is er een all-in fee afgesproken bij de depotbank, waardoor het niet uitmaakt hoeveel wijzigingen u aanbrengt in de portefeuille. Deze prijs wordt één op één aan u doorbelast.

Hoe gaat Deviem om met de Europese Verordening op het gebied van duurzaamheidsinformatie (SFDR)?

Aansluitend op het klimaatakkoord van Parijs is de SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) op 10 maart in werking getreden. De regeling stimuleert openheid bij bedrijven uit de financiële sector m.b.t. duurzaamheidscriteria en beleid. De financiële sector kan zo een bijdrage leveren om het behalen van de klimaatdoelstellingen dichterbij brengen.

Omdat er nog veel onduidelijk is over de objectieve criteria en duidelijke berekeningsmethodes ontbreken, hebben wij als Deviem vooralsnog besloten om de portefeuilles van onze relaties niet als “duurzaam” te kwalificeren binnen het kader van de SFDR.

Duurzaamheid heeft onze bijzondere aandacht en indien nodig ondernemen wij gepaste actie. Wij wegen ESG-criteria daarom standaard mee in onze beleggingsbeslissingen. Daarnaast monitoren wij ons advies-assortiment op SFDR-classificatie en op duurzaamheidsrisico’s. Maatwerk is hierin mogelijk.

Ontvangt Deviem Vermogensadvies extra vergoedingen buiten de afgesproken fee?

Het beloningsbeleid voor medewerkers van Deviem is erop gericht een redelijke beloning te bieden die in overeenstemming is met wet- en regelgeving en de kernwaarden van Deviem. In lijn met de SFDR bevatten de (prestatie-) doelstellingen voor de medewerkers en bestuurders geen prikkels tot het nemen van buitensporige (duurzaamheids-) risico’s. Dit betekent dat medewerkers of Deviem zelf geen extra vergoedingen ontvangen wanneer (duurzame) beleggingstitels worden geadviseerd. Deviem en haar medewerkers houden via diverse opleidingen hun kennis op het gebied van (duurzaam) beleggen actueel. Hierdoor houden zij hun kennis actueel om relevante beleggings- en duurzaamheidsrisico’s effectief te kunnen wegen en zo nodig te beperken. Dit draagt bij aan evenwichtige portefeuilles voor onze klanten.