Ons aanbod

Bij Deviem draait het om persoonlijke aandacht en goed gestructureerde, op maat gemaakte, beleggingsportefeuilles. Maar wat betekent dat voor u als klant?

Persoonlijke begeleiding

Wij besteden veel tijd aan het leren kennen van u en uw financiële situatie. Daarbij verdiepen wij ons in uw wensen en doelen en geven aan wat mogelijk is, of juist niet. Dat geeft duidelijkheid! 

  • Wij coachen u bij uw financiële beslissingen en adviseren u over de invulling van uw beleggingsportefeuille. 
  • Wij monitoren uw portefeuille doorlopend en hebben periodiek contact met u zodat wij zeker weten dat uw beleggingen nog steeds passen bij uw situatie. 
  • En voor vragen die niet binnen ons specialisme passen, hebben wij een uitgebreid netwerk achter de hand om u verder te helpen.

Onze overtuigingen

Een zo goed mogelijk rendement behalen op de lange termijn. Dat is ons gezamenlijke doel. Uiteraard doen wij dit binnen het risicoprofiel dat wij samen met u hebben vastgesteld. In onze dienstverlening gaan wij uit van onderstaande beleggingsovertuigingen.

Spreiding

Door spreiding aan te brengen in de portefeuille, beperken wij de risico’s en optimaliseren wij het rendement. Wij adviseren niet alleen te spreiden tussen aandelen en obligaties, maar ook over verschillende sectoren en regio’s.

Tijd

Naast spreiding is tijd een bepalende factor voor het behalen van het te verwachten rendement. Hoe meer tijd, hoe groter de kans dat u uw doelen kunt realiseren.

Duurzaamheid

Het meewegen van duurzaamheids- (ESG) criteria draagt bij aan een betere wereld en aan het verbeteren van het risico-rendementsprofiel van de portefeuille. Uit meerdere studies blijkt dat bedrijven met een hogere ESG-score beter presteren op het gebied van winstgevendheid, volatiliteit en risico’s. Wij wegen ESG-criteria daarom standaard mee in onze beleggingsbeslissingen.

Actieve keuzes met een passieve basis

Volgens diverse wetenschappelijke studies presteert circa 80% van de actieve fondsen minder goed dan de benchmark. Vooral in westerse (efficiënte) markten blijkt extra rendement lastig te behalen. Wij beleggen daarom met een passieve basis. Wij maken echter wel actieve keuzes als het gaat om de tactische wegingen binnen beleggingscategorieën, regio’s en sectoren en spelen actief in op trends.

Factorbeleggen

Bij het factorbeleggen wordt gekeken naar bepaalde karakteristieken, los van de landen of regio’s en sectoren, die in de theorie hebben bewezen extra waarde te genereren boven de benchmark. Hiermee hebben wij als doel om de risico-rendementsverhouding verder te verbeteren.

Wetenschappelijk onderzoek

Wij beleggen voornamelijk op basis van wetenschappelijk onderzoek. Wij geloven bijvoorbeeld niet in het kunnen timen van de markt. Wel hebben wij ideeën om gebruik te maken van de grillen van de markt! Daarnaast letten wij op kosten en houden het aantal transacties (waar mogelijk) beperkt. Wij beleggen immers voor de lange termijn.