Focus op de economie

Het afgelopen jaar was een bijzonder en uitdagend beleggingsjaar. Naast een correctie op de aandelenmarkt zagen we een nog grotere correctie op de obligatiemarkt. Er was weinig ruimte om te schuilen.

De uitgangssituatie voor 2023 ziet er gelukkig iets beter uit! Aandelenkoersen zijn al voorgesorteerd op economisch mindere tijden en op obligatiebeleggingen kan weer rendement worden gemaakt. De vraag voor dit jaar zal zijn in hoeverre de economische werkelijkheid gaat verschillen van de verwachtingen. Er is ruimte voor meevallers.

Een positieve factor kan zijn het opengaan van de Chinese economie. Na een lange periode van een zeer streng non-covid beleid is China overgegaan tot versoepeling. Dit kan een impuls betekenen aan de vraagzijde van de wereldeconomie als tegenwicht voor de afnemende vraag uit Noord-Amerika en Europa. Daarnaast houdt men rekening met het scenario dat de regio’s Noord-Amerika en Europa juist net niet in recessie belanden of een milde recessie ondergaan.

Een tweede positieve factor is dat na de extreme inflatiecijfers van 2022, de inflatiecijfers zich waarschijnlijk meer naar normale niveaus gaan bewegen. Dit heeft te maken met de hoge vergelijkingsgrondslag ten opzichte van 2022. Voor oplopende inflatie zouden de prijzen dit jaar met hetzelfde percentage of meer moeten stijgen dan vorig jaar. De kans hierop lijkt erg klein gezien de prijsdalingen van bijvoorbeeld energie. Daarnaast zal een lagere economische activiteit in 2023 ook geen druk op de prijzen leggen. Hierdoor zou er in de tweede jaarhelft een einde kunnen worden gemaakt aan de verkrappingscyclus van de centrale banken.

Het jaar is in ieder geval alvast positief begonnen en een oude beurswijsheid zegt: Hoe januari gaat, zo gaat het jaar.

Portefeuille structuur (Asset mix)

Economische groei

De focus van de financiële markten verschuift van inflatiecijfers naar bedrijfscijfers. Uit de ontwikkeling van de bedrijfscijfers valt namelijk af te leiden of het beleid van de centrale bankiers effectief is. Afzwakkende cijfers duiden op een lagere groei en daarmee op een lagere inflatieverwachting.

Als we kijken naar de bedrijfsresultaten die momenteel worden gepubliceerd dan zien we dat deze nog niet al te sterk zijn. Een aantal grote Tech bedrijven hebben al reorganisaties aangekondigd. In de huidige goedgevulde arbeidsmarkt leidt dit nog niet direct tot massawerkloosheid. Als uiteindelijk blijkt dat de werkloosheid oploopt en de inflatie afneemt is dit voldoende input voor de FED om haar verkrappingsbeleid te draaien naar een soepeler beleid.

Liquiditeit

Op dit moment hebben zowel de FED als de ECB nog een aantal renteverhogingen aangekondigd. De markt rekent nu op een verhoging tot 5% van de FED, voor de ECB gaat men uit van nog drie verhogingen tot een niveau van 3,75%. Daarna wordt het onzeker. Afhankelijk van de inflatieontwikkeling en de economische omgeving kan wellicht het roer weer om.

Waardering

Wat betreft de waardering zien we dat de markt al een voorschot had genomen op economisch mindere tijden. De koerswinstverhouding van de wereldindex noteert rond de 14,4 waar deze begin 2022 nog boven de 20 noteerde. Bij een dalende winstontwikkeling van bedrijven loopt dit cijfer op, maar op dit moment is er sprake van een redelijk gunstige waardering.

Zeker als we onderscheid maken tussen groeiaandelen en waarde-aandelen. De rentegevoeligheid van groeiaandelen maakt deze categorie nog steeds kwetsbaar. Waarde-aandelen daarentegen zijn minder rentegevoelig, kunnen meestal inflatie doorberekenen en kennen een lagere waardering. Er komt een moment dat groeiaandelen relatief weer aantrekkelijker worden maar dat moment is volgens ons nu nog niet aangebroken.

Alles bij elkaar (economische groei, liquiditeit en waardering) geeft ons voldoende comfort om te blijven overwegen in aandelen. De case voor obligaties moet nog wat sterker worden willen we hier vanaf wijken. We houden de vinger aan de pols.

Aandelen

Tot nu toe houden we vast aan onze inzet op waarde-aandelen om de hierboven genoemde reden. Verder houden we vast aan onze keuze voor bedrijven die zich met schone energie bezighouden. Schommelende energieprijzen, de klimaatakkoorden en geopolitieke risico’s hebben ervoor gezorgd dat de noodzaak voor de energietransitie actueel blijft en dat hierdoor een structurele instroom van middelen te verwachten valt.

Wij hebben het gewicht in Amerikaanse aandelen licht afgebouwd ten gunste van de overige regio’s. We gaan ervan uit dat de FED eerder klaar is met haar renteverhogingen dan de ECB en dat daarmee de dollar in waarde inlevert ten opzichte van de euro.

Obligaties

Obligaties hebben in 2022 historisch slecht gepresteerd. We hadden dat jaar dan ook te maken met een forse stijging van de korte en lange rente in zowel de VS als Europa.

Per saldo hebben we het verlies op obligaties kunnen beperken door onze keuze voor een tactisch lagere weging in obligaties en de keuze voor een korte duration en een goede kwaliteit van onze obligatiebeleggingen. Bij de huidige rentes en kredietopslagen zien wij weer potentie in deze categorie. Bij deze renteniveaus hebben obligatiebeleggingen weer een bufferfunctie in geval van tegenvallende economische ontwikkelingen. Wij zien kansen in kredietwaardige bedrijfsobligaties. De rente op dit type obligaties is vorig jaar gestegen van 1,2% naar 4,2%. De kredietopslagen van deze categorie zijn aantrekkelijk geprijsd en het risico van wanbetaling is beperkt.

Per saldo kiezen wij nog steeds voor een sterke kwaliteit van de obligatiebeleggingen en kiezen we voor een gemiddeld kortere duration van onze obligatiebeleggingen. Bij de huidige rentecurve krijgen we op kortere obligaties dezelfde rente als op langere obligaties maar lopen we een lager renterisico in het geval de rente toch verder stijgt.

Wij spreiden het obligatiedeel van de portefeuille wereldwijd, dekken hierbij het valutarisico af en letten op de lopende kosten van de fondsen.

Conclusie

Dalende beurzen door een hoge inflatie en oplopende rentes maakten het de beleggers vorig jaar niet makkelijk. Het lijkt erop dat de druk van renteverhogingen in de loop van het jaar van de ketel gaat. De onbekende factor is nu de ontwikkeling van de economische groei. Ontwijken wij een recessie of zal de economische impact toch zwaarder zijn? Wij houden rekening met de kans dat de economie wel afkoelt maar dat een diepe recessie ons blijft bespaart. In dat scenario is er ruimte voor herstel.