Tag

Visie q1 2024

Deviem visie

Beleggingsvisie eerste kwartaal 2024

By Nieuwscategorie

Een nieuw jaar met nieuwe kansen

Het jaar 2023 bleek een prima beleggingsjaar na een belabberd 2022. Het jaar stond volledig in het teken van de ontwikkeling van de inflatie en daarmee het gevoerde en het te verwachten rentebeleid. Daarnaast was het thema AI (Artificial Intelligence) actueel en hebben bedrijven die hiermee in verband worden gebracht de kar getrokken.

Voor het komende jaar zal de markt worden bepaald door de rentebeweging en de ontwikkeling van de economische groei. In de loop van 2023 zagen we dat het basisscenario wijzigde van een recessieverwachting naar een omgeving van een langzamere groei (zachte landing) in combinatie met toekomstige renteverlagingen. In principe een ideaal scenario voor beleggers. Voor dit scenario is het wel zaak dat de inflatie zich beweegt naar het gewenste niveau van 2%. En juist dit cijfer werd in het laatste kwartaal van 2023 steeds realistischer.

We moeten deze beweging wel bezien op wereldwijd niveau, niet ieder land staat er wat dat betreft even goed voor. Dichter bij huis heeft bijvoorbeeld een land als Duitsland het toch een stuk lastiger. Zij voelen de concurrentie van China in de automobielsector en hebben last van een hoog prijsniveau een krappe arbeidsmarkt, hoge belastingen en regeldruk.

Overall verwachten we dat de effecten van de serie renteverhogingen van vorig jaar in 2024 voelbaar worden en leiden tot een beneden gemiddelde groei, hierdoor zullen de inflatiedoelstellingen binnen bereik komen en zal de richting van de rente naar beneden zijn. Omdat de markt hier eind vorig jaar al op voorsorteerde was het voor de beleidsmakers nodig om in januari nog te benadrukken dat deze verlaging niet op te korte termijn moet worden verwacht. Anders zou het beleid van de centrale banken ondermijnd worden. Dit neemt niet weg dat het gezien de beweging van de economische groei en inflatie aannemelijk is dat vanaf mei 2024 verlagingen kunnen worden verwacht.

Daarnaast is het jaar 2024 een verkiezingsjaar. In 40 landen gaat men naar de stembus waarbij de verkiezingen in de Verenigde Staten het meest in het oog springen. Ook is het op geopolitiek vlak nog steeds erg onrustig in de wereld. Beleggers doen er goed aan zich niet te veel aan te trekken van dit soort risico’s aangezien de kans op een escalatie altijd vele malen kleiner is dan alle overige uitkomsten.

Al met al is het jaar in beleggingsopzicht goed begonnen en ziet de omgeving van milde groei, afnemende inflatie en waarschijnlijke renteverlagingen er voor beleggers goed uit. Dit geldt zowel voor aandelen als obligaties.

Portefeuille structuur (Asset mix)

Economische groei

De laatste raming van de economische groei van het IMF dateert van eind oktober 2023.  De verwachting voor 2024 is een beneden gemiddelde groei van 2,9% voor de wereldeconomie. Waarbij moet worden opgemerkt dat de groei in de ontwikkelde landen zoals de Verenigde Staten en Europa gemiddeld op 1,4% zijn geprognotiseerd. Dit bevestigt het beeld van een zachte landing. Voor Europa geldt dat de kans op een milde recessie wat groter is. Een land als Duitsland bevindt zich in recessie. Eind januari komt het IMF met een update van de world economic outlook. Wij verwachten geen grote wijzigingen ten opzichte van de laatste prognose.

Liquiditeit

De FED en de ECB hebben afgelopen tijd de rente fors verhoogd. De liquiditeit is door de serie van deze renteverhogingen verminderd. We bevinden ons nu in een fase dat we rekening moeten houden met renteverlagingen. Jerome Powell, de voorzitter van de FED, heeft eind vorig jaar uitgesproken dat hij rekening houdt met drie renteverlagingen in 2024. Ook de ECB zal in dit geval moeten volgen. ECB-voorzitter Christine Lagarde liet deze week de deur open naar een renteverlaging in april. Tegelijk zei ze ook dat het nog te vroeg is om daadwerkelijk over concrete renteverlagingen te spreken. Al met al zijn de financiële condities verbetert sinds vorig jaar.

Waardering

De koerswinstverhouding van de wereldindex noteert nu rond de 16,5. Anderhalf punt hoger dan vorig kwartaal. De waardering is redelijk te noemen. Zeker als we er rekening mee houden dat de gemiddelde koerswinstverhouding wordt verhoogd door een beperkt aantal aandelen die profijt hebben gehad van de belangstelling voor AI.
Technologie aandelen zijn wat duurder maar zijn nog lang niet gewaardeerd op de niveaus die we eind jaren 90 hebben gezien. Daarnaast zijn deze bedrijven in tegenstelling tot deze periode uitermate winstgevend. Wat verder opvalt is dat vorig jaar het verschil in waardering tussen large caps en small caps enorm is opgelopen.

Concluderend, de visie op economische groei, liquiditeit en waardering, geven ons voldoende overtuiging om te blijven overwegen in aandelen. Wij handhaven ons huidig advies.

Aandelen

Wij hanteren een licht overwogen positie in aandelen. Binnen de aandelencategorie hadden we een overweging in waarde-aandelen. In de loop van 2023 hebben wij deze overweging geleidelijk teruggebracht naar een marktconforme weging. In een omgeving van gematigde groei en rentedaling verwachten wij dat groeiaandelen goed kunnen blijven presteren. Daarnaast adviseren wij voor een klein gedeelte een aantal thematische beleggingen in de portefeuille op te nemen. Langjarig verwachten wij van deze thema’s een betere performance dan de index.

Obligaties

Obligaties zijn na de serie renteverhogingen beter gewaardeerd dan we in jaren hebben gezien. Bij de huidige rentes zien wij weer mogelijkheden in deze categorie. Ook hebben de obligaties weer een bufferfunctie in geval van tegenvallende economische ontwikkelingen. Per saldo kiezen wij nog steeds voor een sterke kwaliteit van de obligatiebeleggingen. Wij spreiden het obligatiedeel van de portefeuille wereldwijd, dekken hierbij het valutarisico af en letten op de lopende kosten van de fondsen.

 

Conclusie

Het nieuwe jaar is na een twijfelend begin goed begonnen. Het ziet er naar uit dat 2024 in het teken zal staan van renteverlagingen. Daarnaast zullen het groot aantal verkiezingen in de wereld voor nog wel wat reuring kunnen zorgen en zijn er nogal wat brandhaarden in de wereld. Des te belangrijker om breed te spreiden. De fundamenten groei, liquiditeit en waardering zien er gunstig uit.