Tag

2024

Deviem visie

Beleggingsvisie tweede kwartaal 2024

By Nieuwscategorie

De groei trekt aan

Na een voorzichtig begin ging ook het beleggingsjaar 2024 prima van start. Aangevoerd door overwegend goede bedrijfsresultaten stegen de beurzen door in hetzelfde tempo als de laatste maanden van 2023. We zien daarnaast ook dat de markt zich aan het verbreden is. Waar vorig jaar vooral de AI (Artificial Intelligence) bedrijven goed presteerden zien we nu dat de meer cyclische bedrijven het stokje overnemen. Uiteindelijk zullen alle sectoren baat hebben bij het doorvoeren van AI in het productieproces en kunnen profiteren van een productiviteitsslag.

De focus lag eind vorig jaar meer op de toekomstige renteverlagingen na een afnemende inflatie. We zien nu dat het laatste stukje van de inflatiedaling (desinflatie) wat hardnekkiger is en dat heeft de centrale banken doen besluiten de voorgestelde renteverlagingen in de tijd te verplaatsen. Waar er eerst gerekend werd op renteverlagingen in april en/of juni is de verwachting dat de FED nu pas gaat verlagen vanaf juli of september. Het aantal verwachtte renteverlagingen is daarmee gehalveerd.
Naar alle waarschijnlijkheid zal de ECB gaan verlagen vanaf juni en zijn daarmee dan eerder dan de FED, dit weerspiegelt de verschillen in economische kracht.

Wat opvalt is dat de arbeidsmarkt opvallend sterk blijft zonder overspannen te raken. Een deel van de gestegen loonkosten wordt gecompenseerd door productiviteitsgroei door het inzetten van AI in het productieproces. Bijkomend voordeel van een gezonde arbeidsmarkt is dat consumenten (werknemers) ook kunnen blijven consumeren. Lonen zijn vorig jaar flink gestegen en de inflatie neemt af zodat het reële inkomen is gestegen.

Daarnaast wordt er volop geïnvesteerd. Door bedrijven en door overheden. Bij een krachtiger economie horen ook hogere rentestanden. Tegelijkertijd zien we nog steeds een tendens van afnemende inflatie ook al is het tempo lager dan eerder verwacht en mogen we later dit jaar nog steeds een aantal renteverlagingen verwachten.

Het lijkt er daarmee op dat we de periode van laagconjunctuur alweer achter ons hebben gelaten en dat de groei zich de komende jaren verder kan herstellen.
Tegenover dit positieve beeld zijn er nog steeds risico’s op de bril van de belegger. Voortdurende geopolitieke spanningen in Oekraïne en het Midden-Oosten. En richting het najaar zal ook de focus gaan verschuiven naar de Amerikaanse verkiezingen. Aan de andere kant, risico’s horen bij beleggen en een belegger moet zich pas zorgen maken als er geen wolkje aan de lucht lijkt. Brede spreiding voorkomt ongelukken in de portefeuille en uiteindelijk volgen de beurzen de winstontwikkeling van de bedrijven.

Al met al zijn de vooruitzichten gunstig, de meewind van snel dalende rentes is dan wel afgenomen maar daar staat een sterke economische ontwikkeling tegenover en dat heeft uiteindelijk meer gewicht in de schaal voor een bestendig rendement.

 

Portefeuille structuur (Asset mix)

 

Economische groei

De meest recente raming van de economische groei van het IMF is deze maand gepubliceerd.  De verwachting voor 2024 is dit kwartaal weer verder verhoogd ten opzichte van eind vorig jaar en komt voor de wereldeconomie uit op 3,2%, dit was in oktober 2023 nog 2,9%.  Ook voor Europa verbetert de economische verwachting. Voor Duitsland wordt in 2024 na een periode van krimp weer groei verwacht, ook al is deze bescheiden.

Liquiditeit

De FED en de ECB hebben afgelopen jaren de rente fors verhoogd. De liquiditeit is door deze serie van renteverhogingen verminderd. Door de sterke ontwikkeling van de bedrijfscijfers en daarmee de verbeterde kasstromen en de verwachting dat later dit jaar de rente zowel in Amerika als in Europa zal worden verlaagd zal daarmee ook de liquiditeit in de markt verbeteren.

Waardering

De koerswinstverhouding van de wereldindex noteert nu rond de 18. Anderhalf punt hoger dan vorig kwartaal. Deze waardering is nog steeds redelijk te noemen. Zeker als we er rekening mee houden dat de gemiddelde koerswinstverhouding wordt verhoogd door een beperkt aantal aandelen die profijt hebben gehad van de belangstelling voor AI.
Technologie aandelen zijn wat duurder maar zijn nog lang niet gewaardeerd op de niveaus die we eind jaren 90 hebben gezien. Daarnaast zijn deze bedrijven in tegenstelling tot deze periode uitermate winstgevend. Wat verder opvalt is nog steeds het grote verschil in waardering tussen large caps en small caps.

Concluderend, de visie op economische groei, liquiditeit en waardering, geven ons voldoende overtuiging om te blijven overwegen in aandelen en deze overweging nog iets uit te breiden.

Aandelen

Wij hanteren een overwogen positie in aandelen. Binnen de aandelencategorie hanteren we een kleine onderweging op Amerikaanse aandelen ten gunste van Azië en de opkomende markten. Niet omdat wij negatief zijn op Amerikaanse aandelen maar omdat wij het gewicht van ruim 67% in regio Noord-Amerika te zwaar vinden in een goed gespreide aandelenportefeuille. Daarnaast adviseren wij voor een klein gedeelte een aantal thematische beleggingen in de portefeuille op te nemen. Langjarig verwachten wij van deze thema’s een betere performance dan de index.

Obligaties

Obligaties zijn na de serie renteverhogingen beter gewaardeerd dan we in jaren hebben gezien. Bij de huidige rentes zien wij weer mogelijkheden in deze categorie. Ook hebben de obligaties weer een bufferfunctie in geval van tegenvallende economische ontwikkelingen. Het extra voordeel van stijgende obligatiekoersen door een flink aantal renteverlagingen is meer naar de achtergrond geraakt door het gewijzigde rentebeleid van de centrale banken. Daar staat tegenover dat een obligatiebelegger langer kan profiteren van de huidige rentestand.
Wij spreiden het obligatiedeel van de portefeuille wereldwijd, dekken hierbij het valutarisico af en letten op de lopende kosten van de fondsen.

 

Conclusie

Het nieuwe jaar is na een voorzichtig begin goed begonnen. Eerder aangekondigde renteverlagingen zullen in aantal minder en pas later worden doorgevoerd dan waar de markt eerder rekening mee hield. Daar staat tegenover dat de economie en de bedrijfscijfers zich sterker ontwikkelen dan eerder verwacht. De fundamenten voor aandelen zien er gunstig uit.